Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy- zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

uroczyste otwarcie konkursuMuzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało szóstą już edycję konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”.

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce kontynuuje białoruskie festyny z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI". Od 16 lat wędrujemy po Podlasiu po małych miejscowościach wschodniej Białostocczyzny, by promować białoruską kulturę. W Zabłotczyźnie w gminie Narewka odbył się drugi w tym roku festyn. To był już 93 festyn licząc od 2009 roku, kiedy rozpoczęła się nasza przygoda. Festyn odbył się 9 czerwca 2024 r.

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce kontynuuje białoruskie festyny z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI". Od 16 lat wędrujemy po Podlasiu po małych miejscowościach wschodniej Białostocczyzny, by promować białoruską kulturę. W Socach - jednej z wsi Krainy Otwartych Okiennic w gminie Narew odbył się pierwszy w tym roku festyn. To był już 92 festyn licząc od 2009 roku, kiedy rozpoczęła się nasza przygoda. Festyn odbył się 2 czerwca 2024 r.