informacje o wydarzeniu, loga organizatorów i grafika tematyczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w 6. edycji konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”, poświęconego historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu jest pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości.

 

Prace konkursowe należy przesłać do 10 maja 2024 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym załączonym do regulaminu. Regulamin i załączniki do pobrania na stronie internetowej www.muzeumbialoruskie.pl oraz www.hajnowka.pl

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu lub wrześniu 2024 r. w Muzeum w Hajnówce.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, średnich z terenu województwa podlaskiego.

Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach:

  • kategoria 1:   przedszkola
  • kategoria 2:  klasy I - III szkoły podstawowej
  • kategoria 3:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej
  • kategoria 4:  szkoły średnie

Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek.

Format –A4- A3. Praca musi być wykonana samodzielnie.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Z jednej szkoły można zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.
Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną metryczkę (załącznik nr 4 do regulaminu). Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru (Załącznik 1/2/3 do regulaminu)

Organizator:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,

ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówce

www.muzeumbialoruskie.pl

emial:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (85)-682-28-89

Partner:

Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL

Patronat:

Radio Białystok

Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego pn. „Przygraniczny Alians Etniczny” współfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu miasta Hajnówka.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 1 Karta zgłoszenia indywidualna

Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia grupowa

Załącznik nr 3 Zgoda rodzica

Załącznik Nr 4 Wzór opisu pracy