Muzeum Białoruskie w Hajnówce organizuje na przestrzeni roku ciekawe warsztaty dla dzieci i młodzieży. Jednymi z warsztatów były zajęcia z etno-dizajnu, podczas których dzieci projektowały własne koszulki ozdabiając je motywami zaczerpniętymi z tradycyjnego białoruskiego wzornictwa, z kap, ręczników, wyszywanych koszul.

 

Zadaniem dzieci w konkursie było zabranie koszulek zrobionych na warsztatach w muzeum na wakacje i zrobienie w nich zdjęcia. Najciekawsze, najśmieszniejsze, najoryginalniejsze prace zostały nagrodzone, publikujemy zdjęcia nadesłane przez laureatów.

Laureatami konkursu zostali:

  • Nina Czurak (zdjęcia wykonane w ZamkuStara Lubovna na Słowacji)

  • Estera Zabrocka (zdjęcie wykonane w Tatrach „Widokowy szlak na Nosal, А ў сэрцы Падляшша!”)

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody. W tej sprawie prosimy o kontakt w sekretariacie w godzinach pracy Muzeum.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu miasta Hajnówka