25 sierpnia 2023 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce otwarta została wystawa podsumowująca plener malarsko - rzeźbiarski. Był to piąty plener zorganizowany przez „Stowarzyszenie Kulturalne Tybel”. W plenerze wzięli udział artyści malarze: Stanisław Poskrobko, Mirosław Zdrajkowski oraz artyści rzeźbiarze: Jerzy Iwacik i Marek Sapiołko.

 

Plener odbył się w miesiącach maj – czerwiec 2023 r. Artyści spotkali się w Hajnówce i okolicach, aby w swojej twórczości wykorzystać niezwykłe uroki krajobrazu i architektury Podlasia. Plener miał miejsce na placu Muzeum oraz w okolicznych miejscowościach, jak Kojły, Nowoberezowo, Czyże, Rybaki, rzeka Narew.

Tematem wiodącym rzeźb i obrazów była "Moja mała Ojczyzna”. Ponieważ artyści pochodzą z województwa podlaskiego dla wszystkich był to wspólny mianownik, jednak każdy temat ten potraktował inaczej przez pryzmat własnej wrażliwości, umiejętności i doświadczeń.

Jedni sięgnęli do symboliki zaczerpniętej wprost z białoruskich ręczników obrzędowych, czy kap, oraz wyrzeźbili swe alter ego czyli malarza przy pracy. Inni czerpali z przyrody kształtując abstrakcyjne formy, jeszcze inni zaś chcieli zachować w malarskiej formie konkretne drewniane sakralne zabytki Hajnowszczyzny, czy uroki rzeki Narew. Na otwarcie wystawy poplenerowej przybyli nie tylko Hajnowianie, ale również turyści z różnych stron Polski zainteresowani sztuką i tematem pleneru.

Wystawę rzeźb i obrazów powstałych podczas pleneru będzie można oglądać w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Na wystawie dostępne będą również wybrane prace z poprzednich edycji pleneru.

Oprawę muzyczną podczas wernisażu zapewnił muzyk grający na akordeonie swojskie melodie a Jacek Drużba z Hajnówki.

Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL, w partnerstwie z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sponsorzy pleneru: Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim/o w Hajnówce, Bohdan Klimiuk

Agnieszka Tichoniuk