16 grudnia 2022 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce otwarta została wystawa podsumowująca plener malarsko - rzeźbiarski. Był to czwarty plener zorganizowany przez „Stowarzyszenie Kulturalne Tybel”. W plenerze wzięli udział artyści malarze: Daniel Gromacki, Stanisław Poskrobko, Mirosław Zdrajkowski oraz artyści rzeźbiarze: Jerzy Iwacik i Marek Sapiołko.

Plener odbył się w X – XI 2022 w Hajnówce i okolicach. Plener był wyjątkowy, ponieważ odbywał się zarówno w słoneczne, ciepłe, jak i mgliste, oraz śnieżne i mroźne dni. Plener miał miejsce na placu Muzeum oraz w okolicznych miejscowościach, takich jak okolice Pasynek, Łosinka, Rybaki, nad rzeką Narewką czy w lasach Puszczy Białowieskiej.

Tematem wiodącym rzeźb i obrazów była ,,Moja mała Ojczyzna”. „Pojęcie „małej ojczyzny” jest złożonym terminem, bo na dający wytyczyć się w przestrzeni obszar nakłada się coś, co nazywa się „duchem miejsca” i co jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Przestrzeń małej ojczyzny nie musi pokrywać się z administracyjnie wyznaczonym obszarem gminy, małego miasta, wsi czy dzielnicy wielkomiejskiej. Jest to przestrzeń bez wyraziście określonych granic, istotną rolę w jej konkretyzacji pełni subiektywna świadomość ludzi utożsamiających się z nią. Przestrzeń małej ojczyzny to miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej mieszkańców, formowania się ich biografii, to świat z którym zrosło się ich życie i z którym wiąże ich częstokroć silna więź emocjonalna. To dostępny zmysłowemu poznaniu, świat wyglądów, kształtów i barw domów, ulic, parków, lasów, pól, łąk – świat niepowtarzalnej konstelacji krajobrazów. Mała ojczyzna jest płaszczyzną tworzenia się więzi lokalnych, zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii. 1

Taka jest definicja pojęcia „Mała Ojczyzna”, a co jest ważne dla artystów, z czym dla nich się wiąże to hasło? Jedni sięgają do mitologii słowiańskiej szukając w niej symboli, inni czerpią z przyrody kształtując konkretne formy, pozostali zaś nawiązują do tradycji Podlasia z ręcznikiem obrzędowym, drewnianą architekturą, czy pasiakami- chodnikami tkanymi na krosnach. Jak pokazał plener można wyrazić wiele uczuć związanych z miejscem, z którego się pochodzi z Małą- Ojczyzną.

Oprawę muzyczną podczas wernisażu zapewnił muzyk grający na akordeonie swojskie melodie a nawet białoruskie kolędy Grzegorz Drużba z Hajnówki.

Powstałe podczas pleneru prace można będzie oglądać w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez najbliższe miesiące.

Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL, w partnerstwie z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Agnieszka Tichoniuk

1 Starczewski S. , Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości, [w:] Małe ojczyzny. Tradycja dla przyszłości, Warszawa 2000, s. 23