36

Borysówka to wieś powstała w XVIII wieku. W 1847 roku stały tu 44 domy, w których mieszkało 214 osób. W 1861 roku w wyniku uwłaszczenia chłopów wieś otrzymała 21 nadziałów (tzw. uczastków).

 

Średnia wartość nadziału wynosiła 17,5 hektara. W ciągu stu lat liczba gospodarstw wzrosła trzykrotnie. Do I wojny światowej we wsi uprawiano żyto i owies, narzędziami były socha i drewniana brona. Pług żelazny pojawił się po I wojnie światowej. Dziś wieś zamieszkuje 107 osób. Wieś ma niezwykłą zabudowę, domy usytuowane są szczytem do drogi ale ustawione pod ukosem tworzą w rysunku jodełkę.

18 września 2016 r. w Borysówce właśnie odbył się piąty w tym roku a pięćdziesiąty trzeci licząc od początku, czyli od 2009 roku białoruski festyn organizowany przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Festyn odbył się w byłej szkole, dziś prężnie działającej świetlicy.

Festyn otworzył dyrektor Muzeum- Tomasz Tichoniuk oraz Wójt Gminy Hajnówka- Lucyna Smoktunowicz. Każdy mieszkaniec Borysówki oraz pobliskich wsi dostał imienne zaproszenie od Pani Wójt. Został również specjalnie na tę okazję upieczony tradycyjny marcinek.

W koncercie wystąpiły białoruskie zespoły: JULITA KICZKAJŁO z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce, CZYŻOWIANIE, HARMOŃ z Łosinki, RUCZAJOK z Białowieży, PROGRES i DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki a na zakończenie ART.PRONAR z Narwi.

Nie mogło zabraknąć również kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym. Swoje stoisko prezentowała również grupa twórców ludowych z Brześcia z Białorusi „Grupa Tworczaść".

ORGANIZATOR: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

PARTNER: Urząd Gminy Hajnówka / Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst/fot. A.Tichoniuk