30

Kojły to wieś położona gminie Czyże. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z Lustracji Województwa Podlaskiego z 1576 Kojły wspominane są jako wieś należąca do dóbr królewskich i zamieszkiwanej przez osoczników i pszczelarzy.

 

Przez wieś przebiega tzw. Carski Szlak (Carski Hostineć) biegnący przez Bielsk do Białowieży, którym podróżowali rosyjscy carowie oraz książęta i arystokraci. W XVII wieku do obowiązków mieszkańców wsi należało również wybranie spośród siebie i wyposażenie "wybrańca"- żołnierza, którego obowiązkiem było stawienie się na wezwanie władcy i uczestniczenie w wojnie. Według spisu z końca XIX w. wieś była zamieszkiwana przez 516 osób, dziś mieszka tu 157 mieszkańców. W Kojłach, znajduje się drewniana, prawosławna kaplica pw. św. Aleksego zbudowana w 1909 roku.

13 sierpnia 2016 r. w Kojłach właśnie odbył się czwarty w tym roku a pięćdziesiąty drugi licząc od początku, czyli od 2009 roku białoruski festyn organizowany przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce.

Festyn otworzył dyrektor Muzeum –Tomasz Tichoniuk oraz Wójt Gminy – Jerzy Wasiluk.

W koncercie wystąpiły białoruskie zespoły: CZYŻOWIANIE , WIERASY z Czyż, VIESNA z Białegostoku, RETRO BEATS i DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki a na zakończenie ART.PRONAR z Narwi.

Nie mogło zabraknąć również kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym.

ORGANIZATOR: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

PARTNER: Urząd Gminy Czyże / Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Tekst/fot. A.Tichoniuk