04Zakończył się roczny projekt inwestycyjny stowarzyszenia. Projekt polegał na modernizacji dachu budynku oraz odnowieniu części wystawowej obiektu.


Dach budynku ma konstrukcję stropodachu, wykonany został ok. 20 lat temu i wymagał już remontu. Nie można było dopuścić by woda deszczowa przeciekała, bezpośrednio zagrażając znajdującym się na wystawach i korytarzach dziełom sztuki gromadzonym od kilkudziesięciu lat przez placówkę i eksponatom etnograficznym tak ważnym dla białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce, bo świadczących o jej historii i kulturze.
Dzięki dotacji zmodernizowano pokrycie dachu, kominy wentylacyjne i wszelkie obróbki blacharskie. Wyremontowano również muzealne galerie wraz z korytarzami i klatką schodową w części wystawowej kompleksu, stare, wyeksploatowane oświetlenie wystaw zamieniono na nowoczesne, profesjonalne oświetlenie wystawiennicze .
Muzeum jest ważną placówką kulturalną nie tylko dla lokalnej społeczności i Województwa Podlaskiego ale także turystów. Jest to jedyna tego typu placówka w kraju. Rokrocznie odbywa się tu ponad sto wydarzeń kulturalnych m.in. wystaw, spotkań, konkursów, festiwali, festynów, spektakli teatralnych, koncertów, recitali, projekcji filmowych, warsztatów i wiele innych. Rokrocznie muzeum odwiedza również kilkanaście tysięcy turystów z kraju i zagranicy, m.in. Niemiec, Szwecji, Białorusi, Włoch, Serbii, USA, Izraela, Francji, Hiszpanii czy Kanady.
Wartość projektu wyniosła ponad 220 tys. Zł. I Zrealizowana została dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Ambasady Republiki Białoruś w Polsce.