0045_miniNa zakończenie wakacji oraz na początek roku szkolnego 1 września 2012 roku odbył się piąty w tym roku Białoruski Festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce odwiedził Gminę Czeremcha i wieś położoną blisko granicy z Białorusią- Wólkę Terechowska.

 

Na scenie powstałej ze specjalnie rozstawionego namiotu pod ogromnym klonem wystąpiły miejscowe WÓLCZANKI, oraz solistka Olga Wieremczuk z Wólki Terechowskiej, zespół HAY z Białegostoku, NARWA z Narwi oraz ART. PRONAR z Narwi. Wójt gminy Jerzy Szykuła oraz publiczność długo nie pozwoliły zejść ostatniemu zespołowi ze sceny. Koncert przedłużył się do późnego wieczora. Festyn prowadziły konferansjerki Paulina Pawluczuk oraz Mariola German.

Pod muzealnym namiotem można było zapoznać się z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym. Zainteresowaniem cieszyła się najnowsza książka Wiesława Rozbickiego „Jak tu pachnie Czeremchą”, którą można było zakupić oraz otrzymać specjalny wpis od autora. Wiesław Rozbicki pochodzi z Czeremchy, w jego literackim dorobku są m.in.„Żurawiejka”- okrzyknięta wydarzeniem literackim w latach 80-tych, oraz „Hej tam Podlasiem”, i „Mam was wszystkich w…”. Obok pod namiotem swoje wyroby ceramiczne prezentowały również dzieci z Czeremchy.

Festyn w Wólce Terechowskiej zorganizowany został przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy w Czeremsze oraz przy zaangażowaniu mieszkańców.

 

Festyny zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Agnieszka Tichoniuk

fot. A. Tichoniuk, B. Czarkowska