0060_mini14 XII 2012 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbył się cykl spektakli teatralnych dla dzieci ze szkół i z przedszkoli. A to za sprawą grupy teatralnej działającej przy Muzeum pod kierunkiem zawodowej aktorki Joanny Stelmaszuk – Troc. Dzieci doskonale znające baśń Andersena miały możliwość usłyszeć ją w wersji białoruskiej.

Po spektaklu pełne wrażeń dzieci miały za zadanie zilustrować baśń, wystawić rysunkową recenzję aktorom.

Po występach w Muzeum grupa zaczęła odwiedzać ze spektaklem również inne miejscowości, spektakl obejrzały już dzieci wraz ze swoimi rodzicami w Orzeszkowie i Dubinach.

 

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Tomasz Tichoniuk

Fot. A. Tichoniuk, T. Tichoniuk