27 października 2019 r. otwarta została wystawa malarstwa Marka Sapiołko wMuzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Marek Sapiołko jest kolejnym -trzydziestym piątym już- artystą, któremu Muzeum zorganizowało wystawę w ramach projektu „Białoruski Alfabet Sztuki".

Projekt ten trwa już 10 lat a zakłada promocję artystów, ich twórczość poprzez organizację wystaw w galerii Muzeum. Rozpowszechnia również wiedzę na ich temat wydając katalogi, które trafiają do wszystkich najważniejszych bibliotek w kraju. Tworzona jest też kolekcja dzieł malarstwa i rzeźby, której fragment można było oglądać w tym roku min. podczas majowej Nocy Muzeów.

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt obrazów olejnych oraz rzeźby Marka Sapiołko, które są prawdopodobnie nową, niedawno otwartą przestrzenią twórczą artysty. Na wernisaż przybyli min. hajnowscy artyści jak również artyści z Białorusi.

Marek Sapiołko- ur. 1971 r. w Narewce. Przygodę z malarstwem rozpoczął w 2013 roku, choć jak mówi sztuką interesował się od zawsze, często miał przy sobie kartkę i długopis, by móc naszkicować to, co zaobserwował. Na emeryturze jednak dopiero mógł oddać się pasji tworzenia bezgranicznie. Uczęszczał na zajęcia Pracowni Technik Plastycznych w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, gdzie mógł poznać i wypróbować różnorodne techniki plastyczne od rysunku poprzez malarstwo a na grafice skończywszy. Dzięki tym zajęciom doskonalił przez kilka lat warsztat a jego efekty i ogromny postęp można było oglądać na wystawach.

Chętnie bierze udział w licznych plenerach malarskich w kraju i za granicą, w konkursach plastycznych, gdzie był kilkakrotnie nagradzany, wystawach grupowych i indywidualnych. Uczęszcza do Klubu Plastyka Amatora START działającego przy Hajnowskim Domu Kultury.

Marek Sapiołko jest twórcą nieprofesjonalnym, u którego na przestrzeni kilku lat można zauważyć ogromny rozwój. Duże znaczenie miały zajęcia w Pracowni Technik Plastycznych w Muzeum Białoruskim w Hajnówce, gdzie poznał podstawy – warsztat artysty, przeróżne techniki, mógł się rozwijać pod okiem i dzięki wskazówkom Daniela Gromackiego. Każdy kolejny plener, wystawy, nowi artyści wpływali na jego postrzeganie rzeczywistości, otwierały go artystycznie, poszerzały horyzonty. Oczywiście dużo zawdzięcza swej pracy i determinacji oraz niezaprzeczalnie talentowi.

Mieszka i tworzy na Podlasiu. Przewodnim tematem i ulubionym motywem jest więc podlaski krajobraz w różnych wariacjach. Znajdujemy tu meandry rzeki Narewka, rozlewiska Narwi, łąki, brzozy, ule czy wioski zagubione wśród lasów. W swoim malarstwie chce utrwalić przemijającą rzeczywistość, drewnianą architekturę i piękno przyrody unikalnej w skali światowej Puszczy Białowieskiej.

Artysta eksperymentuje, malując pejzaże o różnych porach dnia, utrwalając ulotną grę światła i koloru. Jego ulubionym okresem do malowania jest jesień i zima, kiedy to, ze względu na warunki atmosferyczne w plenerze stosuje technikę alla prima (za pierwszym razem, mokre na mokre), żeby uchwycić to, co jest w krajobrazie najważniejsze.

Próbuje różnych technik poczynając od digital painting po techniki tradycyjne takie, jak: olej, akryl, monotypia, linoryt, czy rysunek węglem. Niedawno odkrył również rzeźbę w drewnie i myślę, że to nie jest ostatnie słowo tego artysty i w tej dziedzinie sztuki.....

Wystawa do zwiedzania dostępna będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce do końca XI 2019.

Agnieszka Tichoniuk

Wystawa realizowana jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku